Dubai to AST Time

Dubai, Dubai, United Arab Emirates Time

Friday May, 20, 2022
11:55 AM

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Dubai time (GST) is 4 hours ahead of Universal Time.

Atlantic Standard Time

Friday May, 20, 2022
03:55 AM

Atlantic Standard Time (AST)

AST is 4 hours behind Universal Time.

Subtract 8 hours from Dubai time to get AST time

Convert current time in Dubai to GST time for the next 5 hours

Dubai Time AST
12:55 PM Friday Dubai Time (GST) 04:55 AM Friday AST
01:55 PM Friday Dubai Time (GST) 05:55 AM Friday AST
02:55 PM Friday Dubai Time (GST) 06:55 AM Friday AST
03:55 PM Friday Dubai Time (GST) 07:55 AM Friday AST
04:55 PM Friday Dubai Time (GST) 08:55 AM Friday AST