Dubai to ICT Time

Dubai, Dubai, United Arab Emirates Time

Friday Feb, 03, 2023
05:57 PM

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Dubai time (GST) is 4 hours ahead of Universal Time.

Indochina Time

Friday Feb, 03, 2023
08:57 PM

Indochina Time (ICT)

ICT is 7 hours ahead of Universal Time.

Add 3 hours to Dubai time to get ICT time

Convert current time in Dubai to GST time for the next 5 hours

Dubai Time ICT
06:57 PM Friday Dubai Time (GST) 09:57 PM Friday ICT
07:57 PM Friday Dubai Time (GST) 10:57 PM Friday ICT
08:57 PM Friday Dubai Time (GST) 11:57 PM Friday ICT
09:57 PM Friday Dubai Time (GST) 12:57 AM Saturday ICT
10:57 PM Friday Dubai Time (GST) 01:57 AM Saturday ICT