Dubai to AST Time

Dubai, Dubai, United Arab Emirates Time

Friday May, 20, 2022
11:34 AM

Dubai, Dubai, United Arab Emirates

Dubai time (GST) is 4 hours ahead of Universal Time.

Arabia Standard Time

Friday May, 20, 2022
10:34 AM

Arabia Standard Time (AST)

AST is 3 hours ahead of Universal Time.

Subtract 1 hour from Dubai time to get AST time

Convert current time in Dubai to GST time for the next 5 hours

Dubai Time AST
12:34 PM Friday Dubai Time (GST) 11:34 AM Friday AST
01:34 PM Friday Dubai Time (GST) 12:34 PM Friday AST
02:34 PM Friday Dubai Time (GST) 01:34 PM Friday AST
03:34 PM Friday Dubai Time (GST) 02:34 PM Friday AST
04:34 PM Friday Dubai Time (GST) 03:34 PM Friday AST