Miami to UTC Time

Miami, Florida, United States of America Time

Friday Jun, 09, 2023
08:33 PM

Miami, Florida, United States of America

Miami time (EDT) is 4 hours behind Universal Time.

Coordinated Universal Time

Saturday Jun, 10, 2023
12:33 AM

Coordinated Universal Time (UTC)

UTC is the time same as Universal Time.

Add 4 hours to Miami time to get UTC time

Convert current time in Miami to EDT time for the next 5 hours

Miami Time UTC
09:33 PM Friday Miami Time (EDT) 01:33 AM Saturday UTC
10:33 PM Friday Miami Time (EDT) 02:33 AM Saturday UTC
11:33 PM Friday Miami Time (EDT) 03:33 AM Saturday UTC
12:33 AM Saturday Miami Time (EDT) 04:33 AM Saturday UTC
01:33 AM Saturday Miami Time (EDT) 05:33 AM Saturday UTC